Algemene voorwaarden

 1. Paardentaxi Kwant behoudt zich het recht voor, af te zien van vervoer van uw paard wanneer uw dier naar ons oordeel moeilijk te laden en/of te vervoeren is of wanneer het paard zichtbaar in onvoldoende conditie verkeert. Dit behoudens paarden die naar een paardenarts/-kliniek vervoerd moeten worden. Reeds gemaakte kilometers en het starttarief worden in rekening gebracht.
 2. Tijdens het vervoer moet het geldige paardenpaspoort het paard vergezellen. Dit is een wettelijk voorschrift. Zonder het geldige paardenpaspoort wordt een paard niet door Paardentaxi Kwant vervoerd.
 3. De begeleider(s) die met ons mee gaan dienen in staat te zijn het paard zelf te kunnen laden en te lossen. Bij uitzondering kunnen wij u helpen. De begeleider controleerde altijd of het paard goed vast staat in de trailer. Paardentaxi Kwant is niet aansprakelijk indien het paard zichzelf tijdens het in- en uitladen of tijdens het vervoer verwond of deze gewond raakt door andere externe omstandigheden.
 4. Het is wenselijk dat in ieder geval 1 persoon het paard vergezelt (volgend met eigen vervoer of meerijdend in het trekkend voertuig). Dit in geval van eventuele calamiteiten tijdens het vervoer. Wanneer dit niet mogelijk is, kan hier in overleg van worden afgeweken. Meerijden met ons voertuig is mogelijk, maximaal 4 personen.
 5. Tijdens de rit of pauzes is het onder geen beding toegestaan om het paard uit de trailer te halen.
 6. Paardentaxi Kwant is niet aansprakelijk voor oponthoud ten gevolge van onvoorziene omstandigheden zoals verkeersopstoppingen, omleidingen, pech, ect.
 7. Indien weersomstandigheden daar aanleiding toe geven, behouden wij ons het recht voor de rit af te gelasten. U kunt Paardentaxi Kwant hier niet aansprakelijk voor stellen dan wel een schadevergoeding eisen. (Windkracht 7 en hoger, ijzel, extreme sneeuw, extreme hitte 35’c of hoger etc.)
 8. Afgesproken tijden zijn indicatief
 9. In geval van overmacht worden onze aangegane verplichtingen opgeschort.
 10. Wanneer het te vervoeren paard schade toebrengt aan onze voertuigen, dan bent u hiervoor als opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk. De kosten voor herstel van onze voertuigen zullen op u worden verhaald. Indien uw paard tijdens het laden/lossen schade toebrengt aan/bij derden, dan bent u daar zelf aansprakelijk voor. In het verlengde hiervan is het aan te raden u tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te verzekeren.
 11. Personen die uit hoofde van Paardentaxi Kwant werken kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan mens of paard.
 12. Een vervoersopdracht is pas definitief wanneer u hiervoor van ons een bevestiging per e-mail of Whatsapp heeft ontvangen.
 13. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Paardentaxi Kwant. Het aangaan van een overeenkomst met Paardentaxi Kwant betekent dat u instemt met deze Algemene Voorwaarden.